ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และ 35

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563

  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ 
  • หนังสือลงนามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34-35 คลิกที่นี่