ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี ในกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์)  โดยนักศึกษาต้องศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เท่านั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563  และสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (026653555 ต่อ 2401-2) คณะศิลปศาสตร์ (026653555 ต่อ 1033) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (026653777 ต่อ 6809)