ข่าวประชาสัมพันธ์

(งานวิชาทหาร) ด่วน นักศึกษาที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร หมดเขต 1 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดใบคำขอได้ที่นี่ ใบคำขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 026653555 ต่อ 2401 (งานวิชาทหาร) หรือ ติดต่อต่อรับเอกสารได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ