ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมงาน”สืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนพรรษา” ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  026653555 ต่อ 2402