ข่าวประกาศ

กำหนดการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล หรือโทร 026653555 ต่อ 2401-2 หรือ Facebook กยศ. คณะบริหารธุรกิจ   และ ฝ่ายกิจการนักศึกษา