ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

ขยายเวลารับสมัครถึง 24 ตุลาคม 2566 โครงการอบรมหลักสูตร Update สาระสำคัญของ TFRS for NPAEs และภาษีอากร

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตร Update สาระสำคัญของ TFRS for NPAEs และภาษีอากร ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566

  • สมัครเข้าร่วมโครการได้ที่ Click
  • คู่มือการอบรม/สัมมนาในระบบออนไลน์ (Online Training) ด้วยโปรแกรม Zoom PDF>> Click  eBook >>