ข่าวกิจกรรม

WONGSON FRESHMEN & BEAUTY AWARD 2020

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เฟ้นหา ดาว เดือน และ MISS QUEEN ในการประกวด “WONGSON FRESHMEN & BEAUTY AWARD 2020” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ โดยในปีนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ได้แก่ คุณยลรวี สัยสุภี Top8 Miss Perfect Thailand 2020, คุณนรภัทร สกุลซ้ง Mister model international 2016, นางสาวศุภิสรา อุ่นแก้ว รองชนะเลิศมิสแกรนด์ชลบุรี 2020, คุณอติพงศ์ เพ็งนู ผู้ช่วยสไตลิส บริษัทเมตตาและมหานิยม และคุณวรินทร์ภพ ศักยะวรินนนท์ นายแบบอิสระ นักธุรกิจออนไลน์ โค้ชด้านสุขภาพ โดยมีผู้เข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 28 คน ซึ่งผลการประกวดแต่ละการประเภทดังนี้
🔹MISTER WANGSON Freshmen & Beauty AWARD 2020 ได้แก่
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 M03 น้องเต้ ศรณ์ราม เอกวรกิตติคุณ สาขาวิชาการเงิน, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 M12 น้องก้อง พรประเสริฐ กรสวัสดิ์ สาขาวิชาการบัญชี, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 M04 น้องฟลุ๊ค ภูดิศ พรศรีเจริญกุล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
🔹MISS WANGSON Freshmen & Beauty AWARD 2020
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 G04 น้องสอง ภัทรธิดา รัตนกระจ่าง สาขาวิชาการเงิน, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 G10 น้องเยล อรจิรา พึ่งยวง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 G08 น้องเร พรรณวิจิตร์ พนารัตนชัย
สาขาระบบสารสนเทศ-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
🔹MISS QUEEN WANGSON Freshmen & Beauty AWARD 2020
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 Q2 น้องริรินทร์ มาริรินทร์ สองศรี สาขาวิชาการตลาด, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 Q04 น้องเอิร์ส ภูบดินทร์ ประเสริฐสิริสิทธิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 Q06 น้องดีโน้ต ธรรมนูญ โสภากุ สาขา สื่อสารการตลาด
🔹POPULAR VOTE WANGSON 2020 ได้แก่ G10 น้องเยล อรจิรา พึ่งยวง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
🔹ขวัญใจ line BK ได้แก่ M01 นินจา วุฒิพงษ์ บุญรักษ์ สาขาการวิชาการตลาด, G12 น้องหมวย วีรดา ขุนทอง สาขาวิชาการตลาด, Q07 น้องลลิ ศิริศักดิ์ แซ่ซิ้ม สาขาวิชาการบัญชี
🔹Best Performance 2020 ได้แก่ Q04 น้องเอิร์ส ภูบดินทร์ ประเสริฐสิริสิทธิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ข้อมูลการประกวด : สื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ