ข่าวกิจกรรม

Young Love รักเป็นปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธรณสุข จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ ภายใต้โครงการ “Young Love รักเป็นปลอดภัย” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ ซึ่งจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ กับน้องๆ นักศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มนักศึกษาและลดปัญหาการทำแท้งไม่พึงประสงค์และมุ่งหวังให้นักศึกษามีการสร้างอนาคตที่ดีในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากรผู้มากประสบการณ์ อาทิเช่น นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา รพ.พญาไท 2 และดีเจ เชาเชา มาให้ความรู้ในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้อีกด้วย
ภาพข่าว: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร