“โครงการจิบน้ำชาเสวนาภาพลักษณ์” (09/06/58)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

“โครงการจิบน้ำชาเสวนาภาพลักษณ์” คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญ ผศ.ดร.สมิทธิ์ […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” ระยะที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาประกันคุณภาพทางการศึกษา” ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก […]

“โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา” วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

 “โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา” นาวาเอกจักรชัย น้อยหัวหาด ผู้บังคับการ […]

“โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา” วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

“โครงการอบรมเตรียมความพร้อม และบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษา” มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน […]