บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร นำดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการตลาด […]

ด้วยความห่วงใยสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 […]

โครงการบัณฑิตต้นแบบ คณะบริหารธุรกิจ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบัณฑิตต้นแบบ คณะบริหารธุรกิจ […]