พิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และกิจกรรมที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะบริหารธุรกิจ […]

การประชุมความคืบหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 งานบริการวิชาการแก่สังคม […]