โครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในโอกาสได้เป็นผู้ประกอบการ ระดับ Start-up Incubations ในการสร้างผลิตภัณฑ์ Boku (วิปโฟมอาบน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “101 ปี วันสิ้นพระชนม์ : กรมหลวงชุมพรฯ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]