คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการทำบัญชีในยุคดิจิทัล หวังต่อยอดความคิดนักบัญชียุคดิจิทัล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการทำบัญชีในยุคดิจิทัล หวังต่อยอดความคิดนักบัญชียุคดิจิทัล เมื่อวันที่ […]

สาขาการจัดการ ร่วมกับธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดอบรม “การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและกิจการเพื่อสังคม” (online)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกับสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนครจัดอบรม […]

คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระ ร่วมมือกับ ธ.ออมสิน เปิดพื้นที่การเรียนรู้ หวังสร้าง SMEs Startup หน้าใหม่

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระ ร่วมมือกับ ธ.ออมสิน เปิดพื้นที่การเรียนรู้ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ ”หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-11 […]

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายเครื่องสักการะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.รัตนาวลี […]

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ด้วยคะแนน 95 คะแนนขึ้นไป

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดร.รัตนาวลี […]

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เนื่องเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]