การประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๙

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการโครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ๙ มทร. ครั้งที่ ๙ […]

คณะบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีแรม จํากัด (ชลบุรี) – ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม CSR บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบชายหาด ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดร.ศรีสุดา […]

การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบโควตา) สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิ ปวช.-ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.รัตนาวลี […]