ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ “บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน” ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคน ร่วมแสดงพลังรักษ์พณิชยการพระนคร ด้วยการเข้าร่วมการประกวด คลิปวีดีโอ ประกอบเพลง ภายใต้หัวข้อ

“บทเพลงชื่นชอบ…รอบรั้ววังสน”

ชิงเงินรางวัลกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ภายในงานฉลองครบรอบ 14 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562

รายละเอียดติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
https://goo.gl/DJHUYf