ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู”

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีไหว้ครูนั่นเป็นการให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ และระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ผู้จัด : กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร