ข่าวกิจกรรม

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทสร้างโดมทางเดิน (อาภากรอุปถัมภ์ 18)

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทสร้างโดมทางเดิน (อาภากรอุปถัมภ์ 18) ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวังใผ่ ตำบลวังทอง อำเภอวังสัมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ภาพ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ