ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อนการศึกษา (กยศ.)

“แจ้งผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายใหม่ (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2558”
งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ขอแจ้งปฏิทินกำหนดการ / ขั้นตอนเข้าสู้ระบบ e-studentloan / ตัวอย่างเอกสาร / ตัวอย่างการตรวจสอบยอดเงิน/สำหรับผู้กู้รายเก่าที่ย้านสถานศึกษา และ ผู้กู้รายใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่