ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่ให้เขตปลอดบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2564

งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัดพื้นที่เขตสูบบุหรี่ให้เขตปลอดบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2564  อ่านประกาศ คลิกที่นี่
ที่มา : งานพัฒนาวินัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สอบถามเพิ่มเติม : 026653555 ต่อ 2401-2