ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งงดเข้าพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

✅ประกาศแจ้งงดเข้าพื้นที่คณะบริหารธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

เรียน ผู้บริหารและอาจารย์ทุกท่าน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคา ได้ดำเนินการจ้าง บริษัทฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส covid -19 และจะเข้าพื้นที่ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. โดยจะมีการฉีดพ่น ทุกพื้นที่ของคณะบริหารธุรกิจ เช่น ในสำนักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียน ฯลฯ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นแจ้งมาว่าตัวน้ำยาจะไม่มีผลกระทบต่อเอกสารหรือคอมพิวเตอร์หากท่านต้องการให้ฉีดพ่นอุปกรณ์สำนักงาน เช่นดินสอ ปากกา ให้นำมาวางไว้บนโต๊ะ

ที่มา : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหาร