ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียว…คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 ระดับปริญญา ตรี : รอบที่ 1 โควตา 1 และ Portfolio 1 (ไม่ผ่านระบบ Tcas) วุฒิ ปวช. ปวส. ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. วุฒิ ม.3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤศจิกายน 2566

🔴ไม่เข้าร่วม Tcas (ไม่ว่าติด หรือยังไม่ติด ก็สมัครได้)
✅ไม่ใช้คะแนนสอบ
✅ไม่มีสอบข้อเขียน
✅ลดค่าสมัครสอบ 50%
✅ผ่อนผันค่าจัดการศึกษาได้ 3 งวด
✅เรียนดี กิจกรรมเด่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรามีทุนการศึกษาให้หลากหลาย
👨🏻‍💻สมัครเรียน >> https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
💻 รายละเอียดหลักสูตร >> https://bus.rmutp.ac.th/course/
☎️ ติดต่อสอบถามโทร. 02 665 3555 ต่อ 2303, 2301