ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจร้านค้าภายในโรงอาหาร อาคาร 90 ปี ห้องอาหารพระนครคิทเช่น และร้านถ่ายเอกสาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจร้านค้าภายในโรงอาหาร อาคาร 90 ปี ห้องอาหารพระนครคิทเช่น และร้านถ่ายเอกสาร โดยสามารถแสกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินได้ที่ร้านค้า ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคาร 90 ปี และร้านถ่ายเอกสาร : ร้านตัว T ชั้น 1 อาคาร 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566