ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจจัดพิธีลงนาม (MOU) ทางวิชาการกับ รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ลงนามโดยผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กับอีกฝ่าย ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยให้สิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักศึกเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ