ข่าวกิจกรรม

ปังไม่ไหว!!! อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชะเลิศ 9 ราชวิชาการ ครั้งที่ 10

ปังไม่ไหว!!! อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คว้ารางวัลชะเลิศ 9 ราชวิชาการ ครั้งที่ 10
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมที่ 6 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ (The Best Practice) ภายใต้โครงการการสัมมนาและแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ