ข่าวกิจกรรม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมผู้บริหารร่วมพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคลและบวงสรวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจนำทีมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์และหัวหน้างาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคลและพิธีบวงสรวงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ