ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงาน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้มีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดผ้าไตร และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อีกทั้งยังได้มีพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ