ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมประชุมหารือแนวทางการ MOU กับ จ.นครปฐม หวังผลักดันสินค้าและบริการสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าพบนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปัณณภัสร์ เลิศวริษฐ์กุล หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม อาจารย์วรัญญา สมศิริ ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม คุณสมศักดิ์ พรสุวรรนภา อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร คุณบรรเจิด บุษบา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เพื่อประชุมหารือแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดนครปฐมในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์และของดีนครปฐมอีกทั้งยกระดับสินค้าและบริการให้ก้าวสู่ตลาดโลกสากลและเป็นที่ยอมรับในวงการเศรษฐกิจในอนาคตอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม