ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพื่อเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพื่อเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษ์)

สอบถามเพิ่มเติม งานบุคลากร  026653555 ต่อ 2109

อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่