ข่าวประกาศ

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และวันสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ข้อเขียน/สัมภาษณ์) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และวันสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ข้อเขียน/สัมภาษณ์) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

อ่านประกาศ คลิกที่นี่