ข่าวประกาศ

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้หัวข้อ “คลิกเมาส์วาดพาน กราบครูอาจารย์ออนไลน์”

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดพานไหว้ครู ภายใต้หัวข้อ “คลิกเมาส์วาดพาน กราบครูอาจารย์ออนไลน์” โดยให้นักศึกษาออกแบบภาพพานโดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ และบันทึกคลิปวีดีโอ ในการจัดทำ พร้อมอธิบาย concept ในการจัดทำพานไหว้ครู ในครั้งนี้โดยความยาวไม่เกิน 5 นาที
โดยกำหนดให้นักศึกษาส่งคลิปวีดีโอ และใบสมัครได้โดยคลิกลิ้งค์ สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิก ไม่เกินเวลา 12.00 น. ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 5,500 บาท และรับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3 ชั่วโมง และนอกจากนี้นักศึกษา กยศ. ยังได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา 3 ชั่วโมง
หมายเหตุ :
– นักศึกษาสามารถดาวโหลดเกณฑ์การประกวดได้ที่ ลิ้ง หรือ QR Code ที่แนบมานี้
– ตัดสินการประกวดพานไหว้ครูในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564