ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มีนาคม 2566