ข่าวกิจกรรม

โครงการพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมงานทั้ง On-site และ Online ผ่าน Facebook Live โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล และพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ ต่อจากนั้นได้มีพิธีมอบพวงมาลัยและพานไหว้ครูให้กับคณาจารย์ พิธีเจิมตำราเรียน และอุปกรณ์การเรียน พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และการประกวดพานไหว้ครู พร้อมทั้งยังได้มีการแสดงชุด “สักการะบูชาครูบา” โดยชมรมศิลปะการแสดง และกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รับชมย้อนหลังผ่าน Facebook live : https://fb.watch/eQ54HFXGb2/

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
รับชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร