ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมอำนวยความสะดวกสนับสนุนพื้นที่พักคอย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมอำนวยความสะดวกสนับสนุนพื้นที่จัดพักคอยประชาชน และเจ้าหน้าที่ เนื่องในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร