ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านนวัตกรรม จาก UBI Pitching Day 2022

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสิฐิปกร ญาณปัญญา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชการตลาด นายวัชรพล สุนนทราช ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มทร.พระนคร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านนวัตกรรม จาก UBI Pitching Day 2022 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จาก 22 ทีม (โครงการการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 11 ตุลา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ที่ผ่านมา
ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธณิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ นางอริยา พรหมสุภา รองประธานเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนล่าง และนางสวิตตา ก๊วยสมบุญ เลขาเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาคกลางตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้มอบโล่รางวัล ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ