ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร รับมอบทุนการศึกษาจากคุณสุชาติ นิยมศิริวนิช ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน รถไฟฟ้าบีทีเอส

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 คุณสุชาติ นิยมศิริวนิช ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน รถไฟฟ้าบีทีเอส ให้เกียรติเข้สมอบทุนการศึกษาจำนวน 35,000 บาท ให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ เป็นผู้แทนร่วมรับมอบทุนการศึกษา ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล