ข่าวประกาศ

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒิ ม.3 โควตารอบที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วุฒิ ม.3 ประภทวิชาพณิชยกรรม การบัญชี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา รอบที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2565

👉สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
👉รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่
👉รายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม งานทะเบียนและประมวลผล 026653555 ต่อ 2303-4