ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ธ.ออมสิน สำนักงานใหญ่

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ปริญญา มากลิ่น อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์ อาจารย์ชินพรรธน์ สิทธิกรชยาพงษ์ และ คุณ พลอยไพลิน ศรีน้อย นำนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงาน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ่ โดยมี ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการเสวนาให้ความรู้เรื่อง “Transformative Banking” ภายใต้แนวคิด 4c’s ได้แก่ Challenge ความท้าทายพร้อมรับกับการเปลี่ยแปลง Change การเปลี่ยนแปลงนำมาสู่การพัฒนา Collaboration การทำงานร่วมกันเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน และ Culture เป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้พร้อมกับการพัฒนา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
ภาพข่าว : สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร