ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ เดินทางเยี่ยมค่ายอาสาปันสุขเพื่อน้องในชนบท จ.กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และบุคลากรเดินทางเยี่ยมน้องๆ นักศึกษาค่ายอาสาปันสุขเพื่อน้องในชนบท (ค่ายซ่อม) พร้อมทั้งยังร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ทาสีอุปกรณ์สวนเด็กเล่น และวาดภาพระบายสีทางเท้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร / สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระคร / ป้าแอ๊ด จิรารัตน์ ยุคแผน / กลุ่มเพื่อนอาสารุ่น 23