ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรศักดิ์ เฉิดฉาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ในโอกาสคว้ารางวัลเหรียญทอง กีฬาบอคเซีย

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรศักดิ์ เฉิดฉาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ในโอกาสคว้ารางวัลเหรียญทอง กีฬาบอคเซีย ประเภททีม : BC2+BC1 (รายการที่ 1) และประเภทบุคคลจบรอบ 8 ทีม (รายการที่ 2) กาญจนบุรีเกมส์ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2566