ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “ร้อยรักถักใจ สานสายใยนิรันดร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ร้อยรักถักใจ สานสายใยนิรันดร” โดยมี ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจมีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผศ.ดร. อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง และอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ผศ.ดร.ศศพร มุ่งวิชา อาจารย์สาขาวิชาการตลาด อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ