ข่าวกิจกรรม

อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ และคณาจารย์ ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผศ.ดร. อมรศิริ ดิสสร รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง และอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ชูชัย พิทักษ์เมืองแมน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ผศ.ดร.ศศพร มุ่งวิชา อาจารย์สาขาวิชาการตลาด อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อคณะบริหารธุรกิจและนักศึกษาทุกท่านอย่างเต็มที่มาโดยตลอดอายุราชการ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ