ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 /2563

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 /2563 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม google Application (Google Classroom และ Google Meet) ให้กับอาจารย์ผู้สอนประจำคณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก​อาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง และ อาจารย์ศราวุธ แดงมาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ​ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร​ 2​ ชั้น​ 4​ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่