ข่าวกิจกรรม

2 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ 2 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ นำโดย ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัย อาจารย์หุ่นยนต์ (Ajarn Robot) และ อ.พรคิด อั้นขาว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงานวิจัย ห้องปฏิบัติการดีจัง (Djung Laboratory) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ภายใต้งาน Inventions Geneva Evaluation Day–Virtual Event (รูปแบบออนไลน์) ในช่วงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งภายในงานมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 500 ผลงาน จาก 20 ประเทศ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทีมนักวิจัยมทร.พระนคร ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี ทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวยังได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน Japan Design, Idea and Invention Expo 2022 (รูปแบบออนไลน์) ณ Hotel Kyoto Eminence เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565