ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน MCT music contest 2023

คณะบริหารธุรกิจธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน MCT music contest 2023 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์อนุมาศ แสงสว่าง อาจารย์ศราวุธ แดงมาก ร่วมแสดงความยินดีกับทีม Two Door ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทแข่งขันประกวดวงดนตรี ทีม SIX ZAX ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทแข่งขันประกวดวงดนตรี นางสาวนมิดา โสดจันทึก ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทแข่งขันประกวดร้องเพลง ไทย-สากล นางสาวสาธิตา จันทร์สุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทแข่งขันประกวดร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง นางสาวเด่นธิดา ถาวรกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแข่งขันประกวดร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง ในกิจกรรมการแข่งขัน MCT music contest 2023 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์