ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี นำโดย อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ