ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ฉลองขวัญน้อมวันทา บูชาครู” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยในช่วงบ่ายเริ่มด้วยตัวแทนนักศึกษากล่าวนำบทสวดมนต์และบทไหว้ครู และกล่าวปฏิญาณตน ต่อมาได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนขึ้นไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาขับเสภา และนักศึกษาร่วมขับร้องเพลงพระคุณที่สามต่อด้วยเพลงคนเก่งคนดี ต่อด้วยพิธีเจิมตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอน ต่อด้วยการมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาผู้มีผลการศึกษาดีเด่น นักศึกษาคนดีศรีราชมงคลพระนคร นักศึกษาดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา และ มอบรางวัลประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ จากนั้นพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พร้อมรับชมการแสดงสมโภชแม่บายศรี โดยวงโปงลาง ศิลป์อีสาน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพิธีการสู่ขวัญ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ