ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2567 ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวยินดีต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ และเป็นการแนะนำให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ผู้บริหาร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักศึกษาที่ต้องเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล และพิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ จากนั้น คุณสมศักดิ์ พรสุวรรณนภา นายกสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร ต่อด้วยกิจกรรม “ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ” แนะนำคณะบริหารธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมถึงทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ ปุณญอิทธิกุล, นายสุภวิทย์ พุทธา, นายทรงศักดิ์ ชุริกานนท์, นางกนกพร ชุริกานนท์, ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ เพชรคง, นายสุรชัย นำแสงวานิช และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา กิจกรรม “เปิดโลกกิจกรรม” ณ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่