ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกพระรูป “หมอพร”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกพระรูป “หมอพร” พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วัตถุมงคลที่ระรึก 123 ปี พณิชยการพระนคร จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ เรือนหมอพร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร