ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่“ รุ่นที่ 1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้นตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่” รุ่นที่ 1  รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป !!ฟรีค่าใช้จ่ายและค่าลงทะเบียนตลอดทั้งโครงการฯ และสามารถสะสมหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี
สอบถามเพิ่มเติม 026653555 ต่อ 2352-3