ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (หญิง)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (หญิง)