ข่าวกิจกรรม

การประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2565

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการชีแจ้งระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ที่มา : งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าวเพิ่มเติม : คลิกที่นี่