ข่าวกิจกรรม

โครงการพิธีไหว้ครู “ฉลองวันทา น้อมจิตศรัทธาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการพิธีไหว้ครู “ฉลองวันทา น้อมจิตศรัทธาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพิธีไหว้ครู “ฉลองวันทา น้อมจิตศรัทธาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพต่ออาจารย์ เปิดโอกาสให้ศิษย์ขอขมากรรมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ ต่อด้วยกิจกรรม “พี่พบปะน้อง” โดยทีมงานสโมสรนักศึกษา พิธีไหว้ครูมอบพวงมาลัยและพานไหว้ครูบูชาพระคุณครู พิธีเจิมตำราเรียน และอุปกรณ์การเรียน ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 และในช่วงบ่ายเป็นการเปิดโลกกิจกรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา และ ชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ