ข่าวประกาศ

ประกาศยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร 026653777 ต่อ 6636
  • งานทะเบียนและประมวลผล คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร 026653555 ต่อ 2303