ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมการประกวด RMUTP AWARDS 2023

👏👏 คณะบริหารธุรกิจ มงลงแล้วจ้า 👑 ขอแสดงความยินดีกับ
👑 MISS RMUTP 2023 และ Girl Freshmen RMUTP 2023 : นางสาวณัฏฐณิชา พละบุญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
🌟 2ND RUNNER-UP MISS RMUTP 2023 : นางสาว ณัฏฐพร โพธิสาร คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
🌟 4TH RUNNER-UP MISS RMUTP 2023 : นางสาว ณัฐสุดา วันชูเชิด คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
รางวัล Popular Vote 🎉🎉
🌟 POPULAR VOTE MISS RMUTP 2023 : นางสาวณัฎฐณิชา พละบุญ คณะบริหารธุรกิจ
ในการประกวด RMUTP AWARDS 2023 วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา